Ηλεκτρονικές αποδείξεις από 01.01.2020

  1. Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες (όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια) θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους  εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Ισχύει από 1.1.2020. 2. Τα προηγούμενα δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους. (ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. (iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. (iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. (v) Δημόσιοι λειτουργοί και… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο : 15 λύσεις σε πιθανά προβλήματα καταχώρησης.

Η σύνταξη Κτηματολογίου συνεχίζεται στη χώρα, αλλά η προσέλευση των πολιτών είναι μικρή. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα έξοδα που θα πρέπει να υποβληθεί ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, όπως είναι το παράβολο, το τοπογραφικό, ο εντοπισμός με GPS του ακινήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτηματολογίου και το πιστοποιητικό μεταγραφής. Η καθυστέρηση όμως, στην προσέλευση των πολιτών οφείλεται και στα προβλήματα που συνεπάγεται η έλλειψη τίτλων -συμβολαίων, καθώς και η έλλειψη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η κτίση, νομή και κατοχή πολλών αγροτικών ακινήτων στην περιφέρεια της χώρας είναι «δια λόγου» και πολλά συμβόλαια αποτελούν αποδοχές κληρονομιάς και γονικές παροχές με αμφίβολη τεχνική περιγραφή των ακινήτων. Έτσι ενώ η συμπλήρωση του έντυπου… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Αφορολόγητο όριο εισοδημάτων 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν.4472/2017 , προβλέπεται ότι για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 01/01/2020 και μετά θα υπάρχει: α) Μείωση στην έκπτωση του φόρου εισοδήματος κατά 650€. β) Μείωση στην κλίμακα φόρου εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι 20.000€ από 22% σε 20%   Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αφορολόγητου ορίου ως εξής: α) από τα 8.636,36 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 22%) στα 6.250 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.250 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 20%), για τους άγαμους χωρίς προστατευόμενα τέκνα. β) από τα 8.863,63 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / 22%) στα 6.500 ευρώ… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο: Νομοί και Ημερομηνίες προθεσμιών.

Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο; Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι : Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π. Υποθήκη /προσημείωση Αγωγή και ανακοπή Κατάσχεση Μακροχρόνια μίσθωση Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Μεταλλειοκτησία Μεταφορά συντελεστής δόμησης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Υπ. Εργασίας: Μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-02-2019 Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, υπέγραψε απόφαση η οποία προβλέπει άμεσα μέτρα ανακούφισης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) το Φεβρουάριο 2019,  στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Με βάση την απόφαση και σε εφαρμογή του ν. 4578/2018, σε όλες τις επιχειρήσεις και στους ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές, θα δοθούν οι εξής διευκολύνσεις: 1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης