Φοιτητές & 18χρόνοι υπόχρεοι Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.

1. Αν κάποιος 18 χρόνων είχε εισοδήματα από ενοίκια και μέχρι τώρα τα φορολογούταν ο γονέας με το μεγαλύτερο εισόδημα , πλέον πρέπει να κάνει μόνος του φορολογική δήλωση. 2. Τα τέκνα τα οποία μέχρι τις 31/12/2019 , έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους , αλλά συνεχίζουν να φοιτούν ως μαθητές στην Τρίτη Λυκείου , οφείλουν οι γονείς τους να τους εκδώσουν ΑΦΜ , αλλιώς δεν θα μπορεί να δηλωθούν ως προσταυτεύομενα μέλη και να αποσταλλεί η δήλωση των γονέων. Ποιοί φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος? Όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2019, το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Φορολογικοί έλεγχοι: Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι

Του Γιώργου Δαλιάνη, Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ που καθορίζουν τον αριθμό των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέσα στο 2020. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019, το 2020 η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε θα διενεργήσει τουλάχιστον 670 έλεγχους-έρευνες και 17.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. Για το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1476/2019, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως, θα διενεργήσουν 25.100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους,  ενώ από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Φορολογική Δήλωση 2020 στην πράξη :Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πριν το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα της χρήσης του 2019. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε  και οι βασικοί παράμετροι που πρέπει να ξέρετε είναι: 1. Για τους έγγαμους που επιθυμούν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση , οφείλουν μέχρι τις 28/02/2020 να δηλώσουν  την επιθυμία τους , στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ . 2.Για τους αγρότες που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώτος , οφείλουν να υποβάλλουν τα τιμολόγια των εξόδων τους μέχρι τις 31/03/2020 , στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ. 3. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό της επιδότησης των τέκνων-Α21.  4.Για… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Φορολογική Δήλωση : Φιλοξενεία VS Δωρεάν Παραχώρηση κατοικίας VS Μη ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει και ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα των φορολογούμενων αφορά την κατοικία που διέμεναν την προηγούμενη χρονιά. Τι να δηλώσω ; 1. Φιλοξενεία στον πατέρα μου ή στον φίλο μου; 2.Δωρεάν Παραχώρηση του σπιτιού που παραχωρώ στο τέκνο μου ή στην ανιψιά μου; 3.Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζω δεν μου κάνει μισθωτήριο. Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της φιλοξενείας και της δωρεάν παραχώρησης ; Φιλοξενεία : Με αυτόν τον όρο υποδηλώνεται ότι διαμένετε μαζί , στο ίδιο σπίτι , με τον έτερο φορολογούμενο που υποδεικνύεται ότι φιλοξενείτε. Δωρεάν Παραχώρηση : Έχετε μια κατοικία , ένα ξεχωριστό αυτοτελές ακίνητο , και το παραχωρείτε δωρεάν χωρίς τίμημα,… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Φορολογικό Διαζύγιο για τους έγγαμους . Αιτήσεις μέχρι 28/02/2019.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2019. Προσοχή για τις περιπτώσεις που δεν συνίσταται η γνωστοποίηση αυτή , και η οποία θα προκαλέσει μεγάλους φόρους. Τρείς είναι αυτές οι περιπτώσεις και πρέπει να ελέγχεται για κάθε περίπτωση χωριστά: Η φορολόγηση λόγω τεκμηρίων στον σύζυγο που δεν καλύπτει τα τεκμήρια του (τεκμήριο διαβίωσης , κατοικία , όχημα κ.λ.π.) Στο αφορολόγητο των ηλεκτρονικών αγορών , όπου ο ένας σύζυγος δεν θα μπορεί να καλύψει τον άλλο αν έχει έλλειμα στις αποδείξεις με απότελεσμα την φορολόγηση του με 22% επί της διαφοράς. Η φορολογική επιβάρυνση των τέκνων σε περίπτωση που το… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρoστατευμένο: Κλίμακες – Συντελεστές φορολογίας 2019 για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρονικές αποδείξεις από 01.01.2020

  1. Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες (όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια) θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους  εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Ισχύει από 1.1.2020. 2. Τα προηγούμενα δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους. (ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. (iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. (iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. (v) Δημόσιοι λειτουργοί και… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Αφορολόγητο όριο εισοδημάτων 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν.4472/2017 , προβλέπεται ότι για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 01/01/2020 και μετά θα υπάρχει: α) Μείωση στην έκπτωση του φόρου εισοδήματος κατά 650€. β) Μείωση στην κλίμακα φόρου εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι 20.000€ από 22% σε 20%   Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αφορολόγητου ορίου ως εξής: α) από τα 8.636,36 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 22%) στα 6.250 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.250 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 20%), για τους άγαμους χωρίς προστατευόμενα τέκνα. β) από τα 8.863,63 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / 22%) στα 6.500 ευρώ… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΦΟΡΙΑ: Παράταση καταβολής Οφειλών περιοχών του Ν.Χανίων & Ρεθύμνης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα,  27 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε υπουργικές αποφάσεις για τη στήριξη των πληγέντων, με βάση τις οποίες: Α) Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάσταση (έδρα) ή την κύρια κατοικία τους στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπεται ότι: – Η καταβολή στις ΔΟΥ των βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν από 13.2.2019 έως σήμερα ή λήγουν στο διάστημα από 28.2.2019 έως 13.8.2019, παρατείνεται έως και 13.8.2019. Για το ίδιο διάστημα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις – Συχνές Ερωτήσεις

1. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, τι θα συμβεί; Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018. 2. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου; Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων. 3. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων; Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε από τους συζύγους. 4. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων που έχουν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης