Έλεγχος πληρωμής Πετρελαίου Θέρμανσης

Μέσα από την σελίδα του πετρελαίου θέρμανσης μπορείτε να δείτε το στάδιο το οποίο βρίσκεται η πληρωμή της αίτησης σας. Σημαντικό σημείο είναι ο πρατηριούχος να καταχωρήσει ορθά στο σύστημα του ΗΦΑΙΣΤΟΣ την απόδειξη του πετρελαίου , μετά όμως και από δική σας ενημέρωση για α) τον αριθμό παροχής του ακινήτου και β) το ΑΦΜ τα οποία δόθηκαν στην αίτηση για επιδότηση του πετρελαίου στο υπουργείο. Οι πληροφορίες που δίνονται στην εικόνα του taxis αφορούν: Τις αγορές πετρελαίου που διασταυρώθηκαν με την αίτησή σας και τα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε αυτή. Τα στοιχεία του παραστατικού της αγοράς (Αριθμό Τιμολογίου – Ημερομηνία Αγοράς – Επωνυμία Προμηθευτή – Λίτρα). Την ποσότητα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης