Δασικές Εκτάσεις & Κτηματολόγιο : Ποιος είναι ο τρόπος σύνδεσης τους;

Επηρεάζει η σύνταξη του δασικού χάρτη τις εγγραφές στο κτηματολόγιο; Ναι. Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει χρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, όταν κυρωθούν,  σε μεγάλο τους τμήμα καθορίζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εάν δηλαδή αποτελείται από δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Από αυτήν την άποψη επηρεάζουν τις εγγραφές του κτηματολογίου, το οποίο ως αντικείμενο έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 2. Θα πρέπει να ενημερωθώ για τις προβλέψεις του Δασικού Χάρτη κατά την διαδικασία εγγραφής μου στο κτηματολόγιο; Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και η διαδικασία καταγραφής στο κτηματολόγιο είναι δύο ξεχωριστές και διαφορετικές διαδικασίες. Όμως κάποιος που έχει ένα ακίνητο το δηλώνει στο κτηματολόγιο και εάν αυτό εμπλέκεται στις περιοχές… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης