Δικαιολογητικά για μεταβίβαση ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για μια αγοραπωλησία ακινήτου είναι τα παρακάτω : Α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ (ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ) 1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μεταβιβάζοντος, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος. 2) Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου που μεταβιβάζεται και πιστοποιητικό μεταγραφής. 3) Φορολογική Ενημερότητα (με αιτία για μεταβίβαση ακινήτου). Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις για τον μεταβιβάζων. Η έκδοση της γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxis , εκτός της περίπτωσης ύπαρξης οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη) όπου υπάρχει δυνατότητα έκδοσης της με παρακράτηση και απόδοση από την συμβολαιογράφο. 4) Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ αν ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας ή μέλος εταιρείας ή κοινοπραξίας, ή αν την τελευταία… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πίνακες κλίμακας φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών.

Κλίμακα φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 150.000 0% 0 150.000 1 150.000 1% 1.500 300.000 1.500 300.000 5% 15.000 600.000 16.500 Υπερβάλλον 10% Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του. Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 30.000 0% 0 30.000 0 70.000 5% 3.500 100.000 3.500 200.000 10% 20.000 300.00 23.500 Υπερβάλλον 20% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης