ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/03/2020-

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α): «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1.1.2020». Η ΠΟΜΙΔΑ ΚΑΛΕΙ όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, ήτοι αυτούς που από παλαιά έχουν δηλώσει τα εμβαδά των ιδιοκτησιών τους στους Δήμους, αυτούς που πρόσφατα τακτοποίησαν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για μια αγοραπωλησία ακινήτου είναι τα παρακάτω : Α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ (ΠΩΛΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ) 1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μεταβιβάζοντος, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος. 2) Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου που μεταβιβάζεται και πιστοποιητικό μεταγραφής. 3) Φορολογική Ενημερότητα (με αιτία για μεταβίβαση ακινήτου). Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις για τον μεταβιβάζων. Η έκδοση της γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxis , εκτός της περίπτωσης ύπαρξης οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη) όπου υπάρχει δυνατότητα έκδοσης της με παρακράτηση και απόδοση από την συμβολαιογράφο. 4) Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ αν ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας ή μέλος εταιρείας ή κοινοπραξίας, ή αν την τελευταία… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πίνακες κλίμακας φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών.

Κλίμακα φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 150.000 0% 0 150.000 1 150.000 1% 1.500 300.000 1.500 300.000 5% 15.000 600.000 16.500 Υπερβάλλον 10% Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του. Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος 30.000 0% 0 30.000 0 70.000 5% 3.500 100.000 3.500 200.000 10% 20.000 300.00 23.500 Υπερβάλλον 20% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης