Κτηματολόγιο Χανιά 2021

– ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΝΙΑ 2021 –

Κτηματολόγιο στα Χανιά 2021.
Δείτε τις περιοχές που είναι υπό-κτηματογράφηση.
Με 3 μηνη διορία καταχώρησης των δικαιωμάτων σας

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο και Ειδικές Περιπτώσεις Κτηματογράφησης ( Έκτακτη Χρησικτησία , Κληρονομία κ.λ.π.)

Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο; Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι : Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π. Υποθήκη /προσημείωση Αγωγή και ανακοπή Κατάσχεση Μακροχρόνια μίσθωση Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Μεταλλειοκτησία Μεταφορά συντελεστής δόμησης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο: Νομοί και Ημερομηνίες προθεσμιών.

Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο; Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι : Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π. Υποθήκη /προσημείωση Αγωγή και ανακοπή Κατάσχεση Μακροχρόνια μίσθωση Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Μεταλλειοκτησία Μεταφορά συντελεστής δόμησης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Δασικές Εκτάσεις & Κτηματολόγιο : Ποιος είναι ο τρόπος σύνδεσης τους;

Επηρεάζει η σύνταξη του δασικού χάρτη τις εγγραφές στο κτηματολόγιο; Ναι. Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει χρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, όταν κυρωθούν,  σε μεγάλο τους τμήμα καθορίζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εάν δηλαδή αποτελείται από δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Από αυτήν την άποψη επηρεάζουν τις εγγραφές του κτηματολογίου, το οποίο ως αντικείμενο έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 2. Θα πρέπει να ενημερωθώ για τις προβλέψεις του Δασικού Χάρτη κατά την διαδικασία εγγραφής μου στο κτηματολόγιο; Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και η διαδικασία καταγραφής στο κτηματολόγιο είναι δύο ξεχωριστές και διαφορετικές διαδικασίες. Όμως κάποιος που έχει ένα ακίνητο το δηλώνει στο κτηματολόγιο και εάν αυτό εμπλέκεται στις περιοχές… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο : Διαδικασία και δικαιολογητικά περιοχών υπό κτηματογράφηση . (Νομός Ηρακλείου και Νομός Λασιθίου)

Τα βασικά σημεία στην διαδικασία και των δικαιολογητικών προς προσκόμιση για τις περιοχές που είναι υπό κτηματογράφηση είναι τα παρακάτω: Σε ποιες περιοχές γίνεται κτηματολόγιο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου; Σε όλες, εκτός από αυτές που έχει ήδη συνταχθεί ή ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας για κάθε ΟΤΑ και περιοχή.  Ρωτήστε μας αν η περιοχή σας είναι στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. 2. Πόσο διαρκεί η συλλογή δηλώσεων; Για τον Νομό Λασιθίου ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου. Για τους κατοίκους εσωτερικού διαρκεί 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 για τον Νομό Λασιθιού και  , για τους κατοίκους εξωτερικού 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης