Επικύρωση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών με APOSTILLE – Σφραγίδα της Χάγης –

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις οι οποίες προσκομίζονται από το εξωτερικό προκειμένου να κατατεθούν στις ελληνικές φορολογικές αρχές απαιτείται να επικυρωθούν νόμιμα για την γνησιότητα τους με την σύμβαση της Χάγης. Αυτό ισχύει για τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει και συμφωνήσει με τους όρους της σύμβασης της Χάγης και αφορά τα παρακάτω πιστοποιητικά : Η πιστοποίηση της γνησιότητας και η σφραγίδα της Χάγης πραγματοποιείται στα πρωτότυπα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και όχι σε μεταφράσεις ή φωτοτυπίες αυτών. Η πιστοποίηση της γνησιότητας  σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την χώρα που τα εκδίδει και αν η χώρα αυτή έχει συμφωνήσει με την Σύμβαση της Χάγης. Έτσι υπάρχουν : Οι χώρες που έχουν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης