Επίδομα Ενοικίου 2019 – Άνοιγμα Εφαρμογής

Άνοιξε το βράδυ της 12/03/2019 η εφαρμογή για το επίδομα στέγασης . Σημαντικές προϋποθέσεις που απαιτούν συναίνεση εκ μέρους του φορολογουμένου : α) Δεν είμαι ενταγμένος/η σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου. β) Δε μισθώνω μη ηλεκτροδοτούμενη κατοικία γ) Δε μισθώνω μέρος κατοικίας δ) Δε μισθώνω ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως. ε) Δε μισθώνω κατοικία η οποία μου είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. Αφού γίνει η… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Επίδομα Ενοικίου 2019

1. Ποιούς αφορά το επίδομα ενοικίου: Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή τα νοικοκυριά επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.         2. Πόσο είναι το ποσό επιδότησης; Σύνθεση Νοικοκυριού Ύψος Επιδόματος Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210€     Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται η επιδότηση του ενοικίου; Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης