Πόθεν Έσχες – Εντολή Ελέγχου για τους Υπόχρεους

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι Πόθεν Έσχες οφείλουν μέχρι 31-03-2019 στην υποβολή Πόθεν Έσχες. Οι υπόχρεοι θα λάβουν από την υπηρεσία τους μια αντίστοιχη εντολή ελέγχου για υποβολή του Πόθεν Έσχες. Με βάσει αυτή την εντολή θα γίνει και η επιλογή της ιδιότητας για την οποία ελέγχεται το φυσικό πρόσωπο καθώς επίσης και του αρμόδιου οργάνου ελέγχου. Όσοι έχουν ξανά υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις Πόθεν Έσχες οφείλουν να ξανά οριστικοποιήσουν τα έτη 2015 και 2016. Υπενθυμίζεται ότι τώρα ενημερώνετε τις μεταβολές για την εισοδηματική και περιουσιακή σας κατάσταση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-12-2017. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι : Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μ.Σ.Σ. και ανήλικων… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης