Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει και ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα των φορολογούμενων αφορά την κατοικία που διέμεναν την προηγούμενη χρονιά.

Τι να δηλώσω ;

1. Φιλοξενεία στον πατέρα μου ή στον φίλο μου;

2.Δωρεάν Παραχώρηση του σπιτιού που παραχωρώ στο τέκνο μου ή στην ανιψιά μου;

3.Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζω δεν μου κάνει μισθωτήριο.

Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της φιλοξενείας και της δωρεάν παραχώρησης ;

 1. Φιλοξενεία : Με αυτόν τον όρο υποδηλώνεται ότι διαμένετε μαζί , στο ίδιο σπίτι , με τον έτερο φορολογούμενο που υποδεικνύεται ότι φιλοξενείτε.
 2. Δωρεάν Παραχώρηση : Έχετε μια κατοικία , ένα ξεχωριστό αυτοτελές ακίνητο , και το παραχωρείτε δωρεάν χωρίς τίμημα, στον έτερο φορολογούμενο.

Πότε μπορείτε να κάνετε Δωρεάν Παραχώρηση κατοικίας;

 1. Το «δωρεάν» για την εφορία δεν υφίσταται , παρά μόνο σε περίπτωση συγγενών ανιόντων ή κατιόντων εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας  . πχ τέκνα και γονείς.Και με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια της δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας είναι μικρότερη από 200τμ.
 2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με το αντίστοιχο μίσθωμα.

Σύνηθες οι περιπτώσεις που ο εκμισθωτής δεν επιθυμεί να σας κάνει μισθωτήριο

Για τον εκμισθωτή:

 1. Καλό θα ήταν ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει ξεχωριστό ρολόι παροχής ρεύματος , να μην το διακινδυνεύει  , καθώς υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από την Δ.Ο.Υ.
 2. Ο μισθωτής πάντα μπορεί να βρει τρόπο  , αν το επιθυμεί να δηλώσει το μίσθωμα που καταβάλλει στον ιδιοκτήτη .
 3. Αν δώσετε το ΑΦΜ σας στον μισθωτή για να δηλώσει φιλοξενεία εκείνος σε εσάς , τότε πέρα από πιθανό έλεγχο της Δ.Ο.Υ. , μπορεί να χάσετε και ο ίδιος πιθανά επιδόματα, καθώς συναθροίζονται όλα τα εισόδηματα.
 4. Σε περίπτωση ανείσπρακτων μισθωμάτων , δεν θα έχετε δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης χωρίς την ύπαρξη του μισθωτηρίου

Για τον μισθωτή:

 1. Θα πρέπει να βρει σε ποιό οικείο του πρόσωπο θα δηλώσει φιλοξενεία , αυτός και η οικογένεια του. Με συνέπεια

α) Είτε να χάσει αυτός πιθανά επιδόματα

β) Είτε να χάσει το οικείο πρόσωπο που θα τον δηλώσει φιλοξενούμενο πιθανά επιδόματα , καθώς θα συναθροίζονται όλα τα εισοδήματα του νοικοκυριού.

Υπάρχει ελάχιστό ποσό μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης όταν δεν υπάρχει η συγγενική σχέση που αναφέραμε παραπάνω;

Ναι , είναι το 3% της φορολογητέας αξίας του ακινήτου , με την προϋπόθεση ότι το Ε9 είναι ορθό.

Ειδικός χειρισμός απαιτείται στις περιπτώσεις :

 1. Διαζευγμένων συζύγων.
 2. Συζύγων που υποβάλλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση.
 3. Συζύγων που ο ένας εκ των δύο έχει αποβιώσει.
 4. Οι περιπτώσεις επικαρπίας και ψιλής κυριότητας στο ίδιο ακίνητο , από διαφορετικά άτομα.
 5. Στις περιπτώσεις επιβάρυνσης με την φορολόγηση των τεκμηρίων.

Συμπέρασμα :

 1. Ο τρόπος αποτύπωσης της κατοικιάς σε μια φορολογική δήλωση ως προς τις έννοιες της φιλοξενείας και της δωρεάν παραχώρησης , επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τον φόρο εισοδήματος , καθώς επίσης και πιθανά επιδόματα που μπορεί να λάβει κάποιος όπως το Επίδομα ενοικίου , το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης , το Κοινωνικό Μέρισμα , κλπ

2. Η κάθε περίπτωση φορολογούμενου είναι διαφορετική , και σε κάθε περίπτωση μπορεί να βρεθεί η βέλτιση λύση για να μην είναι ζημιωμένος ο ίδιος.