Οι Πάροχοι Κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις εργαζομένων στη ΔΥΠΑ μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr για να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ ενώ ο οδηγός του προγράμματος παρέχει οδηγίες εγγραφής.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, για την ακρίβεια 150.000 δικαιούχοι, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πάω Μπροστά της ΔΥΠΑ μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση» , πατήστε εδώ .

Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων για την κατάρτιση 150.000 εργαζόμενων μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες».

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να:

  • είστε μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
  • έχετε ηλικία άνω των 18 ετών
  • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων. Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet την επισύναψη κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικών.

H διαδικασία της αίτησης χωρίζεται σε 2 στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ Α: Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα γίνεται έλεγχος της απασχόλησης και της ηλικίας, ενώ κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται έλεγχος των στοιχείων μέσω του ΕΡΓΑΝΗ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.
  • ΣΤΑΔΙΟ Β: Συμπληρώνετε και υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, και αποθηκεύετε το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.