Οι κρατήσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκμίσθωσης κατοικιών δηλώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του taxis στην πλατφόρμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα. Καλό θα η΄ταν να καταχωρείτε στο σύστημα του taxis τις κρατήσεις σας , αφού έχει ολοκληρωθεί η διαμονή , για να αποφύγετε πιθανές τροποποιήσεις μεταγενέστερα .

Όταν έχετε μια κράτηση που έχει ημερομηνία άφιξης στις 30/12/2022 , και ημερομηνία αποχώρησης στις 03/01/2023 , τότε θα πρέπει να την «σπάσετε» σε δύο έτη.

Παράδειγμα 1 , κράτηση που σπάει μέσα σε δύο έτη: Ο guest μπαίνει στο κατάλυμα σας στις 30/12/2022 και αποχωρεί στις 03/01/2023 , συνολικά 4 διανυκτερεύσεις . Το συνολικό ποσό της κράτησης είναι 600€ .

Η πρώτη κράτηση που θα δηλωθεί θα είναι με άφιξη 30/12/2022 και αποχώρηση την 01/01/2023 , άρα 2 διανυκτερεύσεις , με συνολικό τίμημα κράτησης 300€ και

Η δεύτερη κράτηση με ημερομηνία άφιξης 01/01/2023 και ημερομηνία αποχώρησης 03/01/2023 , άρα 2 διανυκτερεύσεις και συνολικό τίμημα κράτησης 300€.

Παράδειγμα 2 , κράτηση με ακύρωση που σπάει σε δύο έτη: Έχετε μια κράτηση με ημερομηνία άφιξης 31/12/2022 και ημερομηνία αποχώρησης 07/01/2022 , συνολικές διανυκτερεύσεις 7 , η οποία όμως ακυρώθηκε στις 01/11/2022 , με συνολικό τίμημα ακύρωσης 700€ .

Προσοχή επειδή ημερομηνία ακύρωσης είναι η 01/11/2022 την ακύρωση αυτή εμπρόθεσμα μπορείτε να την δηλώσετε μέχρι 31/12/2022.

Η πρώτη κράτηση θα καταχωρηθεί με ημερομηνία άφιξης από 31/12/2022 και ημερομηνία αποχώρησης 01/01/2023 , άρα μία διανυκτέρευση και συνολικό τίμημα ακύρωσης 100€ και ημερομηνία ακύρωσης την 01/11/2022.

Η δεύτερη κράτηση θα καταχωρηθεί με ημερομηνία άφιξης από 01/01/2023 και ημερομηνία αποχώρησης 07/01/2023 , άρα 6 διανυκτερεύσεις , και συνολικό τίμημα ακύρωσης 600€ και ημερομηνία ακύρωσης την 01/11/2022

Με απλά λόγια όταν έχετε μια κράτηση η οποία εκτείνετε σε δύο έτη , ξεκινάει για παράδειγμα τον Δεκέμβριο ή και νωρίτερα του ενός έτους , και καταλήγει στο επόμενο έτος θα πρέπει να «σπάσετε» την κράτηση , με την αναλογία του ποσού που εισπράξετε ανά διανυκτέρευση μέσα στα δύο έτη.

Σημείωση : Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να τροποποιήσετε χωρίς πρόστιμο τις κρατήσεις του προηγούμενου έτους μέχρι την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.