Εάν είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος και κατά το έτος 2022 ξεπεράσετε τα εισοδηματικά όρια των αγροτών του ειδικού καθεστώτος τότε θα πρέπει μέχρι 30/01/2023 να μεταβείτε από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.  

Ø ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ   

Υπενθυμίζεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών μπορείτε να παραμείνετε εάν σωρευτικά πληροίτε τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις :    

Ø Εάν λάβατε επιδότηση λιγότερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και  

Ø Εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας λιγότερες των 15.000 ευρώ.  

Αν ξεπερνάτε τα δύο παραπάνω κριτήρια τότε θα πρέπει να ενταχθείτε στο κανονικό καθεστώς αγροτών ΦΠΑ . 

Ø ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:  

Ο λογιστής θα εκτιμήσει την κατάσταση σας , αφού του προσκομίσετε όλα τα έσοδα (πωλήσεις , επιδοτήσεις) και τα έξοδα ( αποδείξεις βενζίνης , εργόσημα , λιπάσματα , τα τιμολόγια του ελαιουργείου κλπ ) . 

Σημειώνεται ότι αν την επόμενη χρονιά ξανά πληρείται τα κριτήρια για το ειδικό καθεστώς , μπορείτε να ξανά ενταχθείτε σε αυτό.   

Ø ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ :   

Ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεν έχετε υποχρέωση:  

 ü να τηρείτε ηλεκτρονικά βιβλία στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ , my data , και για τις πωλήσεις των προϊόντων σας ,  

ü να εκδίδετε τιμολόγια για τις πωλήσεις , καθώς αυτά τα εκδίδουν οι επαγγελματίες που αγοράζουν τα προϊόντα σας.   

ü να εκδίδετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας (διακίνηση, παράδοση, αποστολή).  

Σε αντίθεση με τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος οι οποίοι οφείλουν να κάνουν όλα τα παραπάνω.  

Σαν αγρότης ειδικού καθεστώτος έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα: ,   

ü δεν είστε υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας.  

 ü δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. , που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης. Αυτό μεταφράζετε ίσο με το 6% επί των εσόδων σας .  

Το αφορολόγητο το αγροτών μπορείτε να το έχετε είτε είστε στο ειδικό , είτε είστε στο κανονικό καθεστώς αρκεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις του κατ’ επάγγελμα αγρότη.  

Προσοχή η προθεσμία για να μεταβείτε από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και το αντίστροφο είναι μέχρι 30/01/2023 όχι 31/01/2023 , και αν δεν είστε εντός προθεσμίας το πρόστιμο είναι 102,40€