Πλέον ο ΕΟΠΥΥ , με την κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας , και με την αναβάθμιση των υπηρεσιών του , δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους , να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους.

Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας , περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών , των υπηρεσίων υγείας , των υλικών , των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

Συμβουλή μας , είναι όλοι οι ασφαλισμένοι να εγγραφούν σε αυτή την υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ , να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό τους φάκελο Φ.Α.Υ. , να έχουν την πλήρη πρόσβαση και τον έλεγχο για τις εργασίες που διενεργούνται στο προσωπικό τους αριθμό μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) , καθώς μπορεί να εντοπίσουν και ενέργειες για τις οποίες δεν είναι γνώστες ως προς αυτές.

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας μπορεί να γίνει στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson

και αυτόματα να συνδεθείτε στον δικό σας προσωπικό φάκελο Φ.Α.Υ.:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

Να έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία των κωδικών taxis net σας , τον ΑΜΚΑ σας , την ταυτότητα ή τον αριθμό διαβατήριου σας.

Διαβάστε και το άρθρο μας για την αύλη συνταγογράφηση , με σκοπό να λαμβάνεται από τον γιατρό τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων, ή των παραπεμπτικών εξετάσεων σας με μήνυμα :