Σημείο υποχρέωσης απογραφής μιας οικοδομής στην περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου και ενημέρωσης στις αρμόδιες φορολογικές αρχές προκύπτει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών ανοικοδόμησης αυτής.

Οι υπό ανέγερση οικοδομές αρχικά καταγράφονται ως ημιτελές κτίσματα κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες αποτύπωσης,  προκειμένου η φορολόγηση να είναι ορθή και σταδιακή μέχρι την λήψη του φόρου κατά το 100% αφού ολοκληρωθούν τα στάδια αποπεράτωσης ανά κατηγορία του κτίσματος.

Κατά την ανέγερση οικοδομής ο φορολογούμενος οφείλει να ενημερώνει συνεχώς τον φοροτεχνικό σχετικά με τα παρακάτω:

  1. Την λήψη τιμολογίων δαπανών ανέγερσης της οικοδομής.
  2. Των σταδίων αποπεράτωσης ανά κατηγορία με πλανόγραμμα που θα του δωθεί.

Σημεία προσοχής είναι :

  1. Ο έλεγχος  του πόθεν έσχες και η ανάλωση κεφαλαίου του φορολογούμενου.
  2. Απεικόνιση ουσιωδών προσθηκών σε ήδη καταχωρημένο ακίνητο σε μεταγενέστερο χρόνο από την αρχική άδεια οικοδομής, που επηρεάζουν το έτος κατασκευής στο έντυπο Ε9.
  3. Η ορθή αποτύπωση του ακινήτου ως ημιτελούς κτίσματος για την λήψη έκπτωσης φόρου ΕΝΦΙΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας .