Ειδική περίπτωση αναγραφής είναι και η περίπτωση ενός απαλλοτριωμένου γηπέδου , με αντίστοιχες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Σημαντικά σημεία :

  1. Πότε είναι η απόφαση νομάρχη για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως.
  2. Αν έχει εκδοθεί πράξη εφαρμογής.
  3. Αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής.
  4. Αν εκκρεμεί αποζημίωση σε χρήμα ή σε γη.

Για ποιο λόγο να διορθώσετε το Ε9 σας αν είναι λάθος;

  1. Για λόγους σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου.
  2. Σε περίπτωση συζήτησης αγωγής ενώπιον δικαστηρίου για αμφισβήτηση ιδιοκτησίας επιφάνειας.
  3. Για ένσταση στον αντίστοιχο δήμο.
  4. Για κατοχύρωση απαλλοτριωμένης επιφάνειας στο κτηματολόγιο και στο δασαρχείο.
  5. Για να λαμβάνεται όλες τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και να πληρώνετε λιγότερο φόρο.
  6. Για την μη επιβολή ειδικών φόρων και τελών από δήμους και εφορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.