Η κυριότερη αιτία που καλούνται οι φορολογούμενοι να έρθουν αντιμέτωποι με διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης , ή την περιουσιακή κατάσταση εκείνων που κληρονομούν , είναι στην σύνταξη συμβολαίου αποδοχή κληρονομιάς.

Ο λόγος που θα πρέπει να κάνουν τις αντίστοιχες διορθώσεις είναι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την σύνταξη του συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς θα πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θα αναφέρει ότι ο κληρονομούμενος και ο κληρονόμος δήλωναν ο καθένας αντίστοιχα στην δική του φορολογική εικόνα,  τα στοιχεία των ακινήτων που πραγματεύεται η εν λόγω αποδοχή κληρονομιάς ,  για τις χρονιές που ο καθένας ήταν υπόχρεος συμπληρώνοντας μαζί την τελευταία 5 ετία και έχουν εξοφλήσει τους αντίστοιχους φόρους.

Σημαντικά σημεία :

  1. Η δημοσίευση διαθήκης εφόσον υπάρχει πριν την λήξη του έτους που απεβίωσε ο αποθανών.
  2. Η αποποίηση της κληρονομητέας περιουσίας εντός 4 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του αποθανών.
  3. Η δήλωση της εξ’αδιαθέτου διανομής από όλους τους νόμιμους κληρονόμους την 01.01 του αντίστοιχου έτους (ή την δήλωση στο προβλεπόμενο διάστημα).
  4. Σύνταξη της Δήλωσης Φόρου Κληρονομιάς στο αντίστοιχο ανά περίπτωση διάστημα για να μην είναι εκπρόθεσμη.

Η περίπτωση των συμβολαίων αποδοχής κληρονομιάς είναι αναπόφευκτα η πιο σύνηθες και δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να διστάζει τους φορολογούμενους. Αρκεί να ενημερωθούν από την αρχή σωστά και μπουν όλα σε μια σειρά.

Οι λεπτομέρειες είναι ποικίλες , σημαντικές και διαφορετικές ανά περίπτωση.

Οι κλίμακες φορολογίας της κληρονομητέας περιουσίας υπολογίζεται με βάσει την αντικειμενική αξία των ακινήτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000 0% 0 150.000 1
150.000 1% 1.500 300.000 1.500
300.000 5% 15.000 600.000 16.500
Υπερβάλλον 10%

Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 0% 0 30.000 0
70.000 5% 3.500 100.000 3.500
200.000 10% 20.000 300.00 23.500
Υπερβάλλον 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40%

Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με  κληρονομιά 

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο Ποσό
Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας .