Για το υπουργείο οικονομικών , υπάρχουν 3 κατηγορίες αγροτών :

  1. Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος.
  2. Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος.
  3. Αφανείς αγρότες.

Και οι 3 κατηγορίες αγροτών που αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα ) δηλώνοντας το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πρόκειται για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος είτε για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κτλ.

Σημείωση : Ένας αφανής αγρότης πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, όταν έχει πωλήσεις έστω και ένα ευρώ από αγροτική δραστηριότητα ή έχει επιδοτήσεις ή έχει αγροτικό αυτοκίνητο.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών διαφοροποιούνται ανά κατηγορία.

Έντυπο Ε3 Φορ. 2017

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.