Η Δήλωση Εισοδήματος Μισθωμάτων Ακινήτων (Ε2) γίνεται με την υποβολή του εντύπου Ε2 με τον τίτλο ‘Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας’ ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο και περιλαμβάνει 3 πίνακες που αφορούν:

  • στα εισοδήματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία ( πίνακας 1)
  • πληροφοριακού χαρακτήρα στοιχεία αποτυπώνοντας , ποσοστά ιδιοκτησίας, στοιχεία συνιδιοκτητών(πίνακας 2)
  • όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με κάθε είδους μεταβίβαση ή άλλη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (στάδιο κατασκευής οικοδομής κλπ) που πραγματοποιήθηκε το έτος που αναφέρεται η δήλωση (πίνακας 3).

Στο έντυπο Ε2 καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα ανεξάρτητα αν από αυτά προκύπτει ή όχι εισόδημα , εκτός από αυτά που χρησιμοποιούμε οι ίδιοι για ιδιοκατοίκηση.

Επισυναπτόμενα:

Έντυπο Ε2 ΦΟΡ 2017

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.