Κάθε Έλληνας φορολογούμενος αλλά και πολίτης-κάτοικος εξωτερικού με μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα (Ε.Ε. ή Τρίτης χώρας)  ,ανεξαρτήτου ηλικίας, ο οποίος έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ελληνική φορολογική διοίκηση, υποχρεούται σε έκδοση ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (εν συντομία Α.Φ.Μ.).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προς την ελληνική φορολογική διοίκηση μπορεί να προκύψουν από συναλλαγές όπως αγορά, πώληση ακινήτου ή κινητού ,  επενδύσεις , μισθώσεις ακινήτων , έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά. τα οποία λαμβάνουν δράση στον ελλαδικό χώρο , τότε για αυτές τις πράξεις και την ολοκλήρωση των συναλλαγών θα ζητηθεί η ύπαρξη του προσωπικού ΑΦΜ. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε φυσικό πρόσωπο και είναι απαραίτητος για συναλλαγές με Δημόσιους και λοιπούς φορείς.

Ειδικές διαδικασίες κατά την έκδοση του ΑΦΜ.

1.Κατά την έκδοση ΑΦΜ σε ανήλικο άτομο πρέπει να δηλωθεί και ο ασκών γονικής μέριμνας τέκνου .

2.Κατά την έκδοση του ΑΦΜ για τον κάτοικο εξωτερικού θα πρέπει να δηλωθεί άτομο της προτίμησης του ως φορολογικός του εκπρόσωπο. Ο οποίος θα είναι η  σύνδεση – το ταχυδρομείο του – με την ελληνική εφορία.

  • Πρέπει ένας κάτοικος εξωτερικού να απευθυνθεί στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού για την έκδοση του ΑΦΜ του;

Οχι. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είναι αρμόδια για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε κατοίκους Εξωτερικού των οποίων οι φορολογικοί εκπρόσωποι υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος τους σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής.

Η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας κάθε νομού των λοιπών περιοχών της χώρας, είναι αρμόδια για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε κατοίκους Εξωτερικού, των οποίων οι εκπρόσωποι υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος τους, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.