Η έκδοση κλειδαρίθμου από το Taxisnet www.gsis.gr είναι αναγκαία για την δημιουργία  , επεξεργασία , ολοκλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Με τους κωδικούς taxis , δύναται να υπάρχει πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις φορολογικές εφαρμογές , και όχι μόνο , καθώς οι κωδικοί taxis χρησιμοποιούνται και σε άλλες υπηρεσίες για υποβολή αιτήσεων , λήψης επιδομάτων κλπ.

Το κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς , ακόμα και στην περίπτωση του ανδρόγυνου και υποβάλλουν μαζί την φορολογική τους δήλωση.

Σημαντικά σημεία:

1. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

    • Υποβολή Αίτησης Εγγραφής.
    • Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ.
  • Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

2. Με τον κλειδάριθμο μπορείτε να επαναφέρετε τους κωδικούς σας σε περίπτωση απώλειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.