• Τί αφορά το Ε9? 

Το Ε9 αφορά τα ακίνητα που έχει κάποιος στην ιδιοκτησία του την 01/01 του κάθε έτους.

Άρα ο ΕΝΦΙΑ (που εκδίδεται συνήθως κάθε Αύγουστο) σας καλεί να πληρώσετε τον φόρο για  τα ακίνητα τα οποία έχετε στην ιδιοκτησία σας την 01/01 του έτους. 

Παράδειγμα 1: Αν την 01/01/2020 είχατε στην ιδιοκτησία σας μια κατοικία στον Δήμο Ακρωτηρίου , στα Χανιά , το οποίο το πουλήσατε στις 05/03/2020. Ο ΕΝΦΙΑ που θα σας έρθει τον Αύγουστο του 2020 θα περιλαμβάνει και τον φόρο αυτού του ακινήτου. Θα σταματήσετε να πληρώνετε ΕΝΦΙΑ για αυτό το ακίνητο από την χρονιά του 2021 και μετά. Αντίστοιχα ο νέος ιδιοκτήτης θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ για αυτό το ακίνητο τον Άυγουστο του 2021 (εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης)

Παράδειγμα 2: Αν την 01/01/2020 είχατε στην ιδιοκτησία μια διώροφη κατοικία χωρίς σύσταση και στις 05/05/2020  οποία κάνατε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για να αποκτήσει χιλιοστά ο κάθε όροφος επί του οικοπέδου , τότε αυτή η μεταβολή θα εμφανιστεί στο Ε9 σας της 01/01/2021 και θα πληρώσετε τον νέο ΕΝΦΙΑ με βάσει την νέα κατάσταση των ακινήτων τον Αύγουστο του 2021 (εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης)

Σημείωση : Και στις δύο  περιπτώσεις η δήλωση και η μεταβολή των περιουσιακών σας στοιχείων στο Ε9 έχετε προθεσμία να την κάνετε μέχρι την 31/05/2021! (Έχει καταργηθεί το 30ημερο , από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου , που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.)

 

Η παραπάνω διαδικασία αφορά όλες τις αιτίες μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (πχ αγορές , πωλήσεις , σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών , κλπ) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ.

Στις κληρονομιές δύο είναι οι βασικές ημερομηνίες : Η ημερομηνία θανάτου και η ημερομηνία Δημοσίευσης Διαθήκης (αν υπάρχει αυτή). Δεν έχει καμία σημασία για την φορολογική αποτύπωση η ημερομηνία του συμβολαίου της αποδοχής κληρονομιάς.

Δείτε περισσότερα :

https://taxproperty.gr/?page_id=298

https://taxproperty.gr/?p=1296

  • Διόρθωση Ε9 , προηγούμενων ετών:

Οποιος έχει λάθη ή παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσότερων από τα έντυπα Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 2010 έως και σήμερα έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην εφαρμογή «Ε9 Περιουσιολόγιο» και να επιλέξει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει τη νέα διορθωτική δήλωση.

Αν επιλέξει να διορθώσει στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου 2010 έως και σήμερα, οι όποιες αλλαγές επιφέρει στην εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων μέχρι την χρονιά που πραγματοποιεί τις μεταβολές, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους εφεξής.

Αν από την υποβολή της τροποποιητικής διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet , την στιγμή που ολοκληρώνει την υποβολή ηλεκτρονικά , να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Πολύ μεγάλη προσοχή απαιτεί ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. , και πολύ καλά φορολογικά ενημερωμένος να είναι ο αρμόδιος που θα αναλάβει την «υπέρασπιση» του φορολογούμενου.

Στην σύνταξη οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης απαιτείται η διόρθωση του Ε9 , εάν σε αυτό υφίστανται λάθη , για την τελευταία 5 ετία.

Ρωτήστε μας σε ποιές άλλες περιπτώσεις απαιτείται η μεταβολή του Ε9 , από το 2010 , σε ποιές χρειάζεται μόνο για την τελευταία 5ετία , και πότε απαιτείτε να ενημερώσετε το τρέχον Ε9.

 

  • 4 Διαφορετικές κατηγορίες προστίμων Ε9

1.   Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, απόκτηση κ.λπ.), υποχρεούνται να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής.

2.   Για κάθε μεμονωμένη εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 , επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 102.40 €. Για αυτό προσοχή στην μεταφορά των Ε9 στα επόμενα έτη , ώστε το πρόστιμο να είναι μόνο ένα.

Αν για παράδειγμα κάνετε την ίδια μεταβολή από το 2015 έως και το 2020 απαιτείται να γίνει μεταφορά του Ε9 , και όχι μεμονωμένη μεταβολή ανά έτος , ώστε το κόστος να διαμορφωθεί μόνο στα 102,40€ και όχι 5*102,40€.

3.   Σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 , δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 102,40€.

Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 δεν διαγράφονται.
Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιστρέφονται

4.    Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 102,40€ στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, οι οποίες υποβάλλονται από την 25η Απριλίου 2019 και αφορούν τα έτη 2014 και επόμενα, μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Η ολοκλήρωση της ανάρτησης προκύπτει από Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Επικοινωνήστε στην φόρμα επικοινωνίας , με το πρώτο εξειδικευμένο γραφείο διόρθωσης Ε9 , προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται & ποιά είναι η διαδικασία διόρθωσης του Ε9 για την  περίπτωση σας.

Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας για ακίνητα στον Νομό Χανίων & Ρεθύμνης .

Πληροφορίες :

Μιχελιδάκη 6 , Χανιά.

2821028088 / 6986860406.

gewmato@gmail.com / info@taxproperty.gr

www.taxpropery.gr