Λόγω των έντονων φορολογικών ελέγχων με οδηγό:

  1. Τις διακρατικές συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών και
  2. Τους όρους των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα παρακάτω σχετικά με την διενέργεια των εμβασμάτων από την φορολογική τους κατοικία προς την Ελλάδα.

α. Μεταφορά εμβασμάτων μόνο εφόσον έχει τακτοποιηθεί η φορολογική κατοικία με τις αντίστοιχες ενέργειες που απαιτούνται στα αρμόδια τμήματα της Δ.Ο.Υ.
β. Οι μεταφορές των εμβασμάτων να πραγματοποιούνται  από ονομαστικό λογαριασμό σας στην αλλοδαπή, σε ονομαστικό τραπεζικό λογαριασμό σας που έχετε ανοίξει στην Ελλάδα.
γ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής οι οποίες επιθυμούν να μετοικίσουν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν εμβάσματα με τους προηγούμενους όρους εντός διετίας από την ημερομηνία μετοικεσίας του χωρίς να δώσουν εξηγήσεις στις ελληνικές φορολογικές αρχές.
δ. Είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάττονται όλα τα αποδεικτικά και οι βεβαιώσεις εμβασμάτων από τα τραπεζικά συστήματα κάθε κατηγορίας για την απόδειξη των χρηματικού ποσού που θα δηλωθεί στην φορολογική δήλωση αλλά και που θα αναφέρει ορθά το όνομα του δικαιούχου όπως ακριβώς είναι καταγεγραμμένο και στην ελληνική φορολογική αρχή.
ε.  Σε οποιαδήποτε αγορά κινητού ή ακινήτου θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες μεταφορές εμβασμάτων. Όπως επίσης :
στ. Σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος αποθεματικού από τις ήδη υποβεβλημένες φορολογικές δηλώσεις Ε1.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.