Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ακίνητο αναγράφεται σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και χρήση του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Ποιες οι συνέπειες στην μή δήλωση ή στην παράλειψη διόρθωσης στοιχείων των ακίνητων σας στο Κτηματολόγιο;

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες (Ν. 2308/1995, Ν. 2664/1998, Ν. 4164/2013):

*Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε.

*Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.

*Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση.

Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών.

*Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

 

Σημαντικά σημεία:

1.Το κτηματολογικό απόσπασμα και το κτηματολογικό διάγραμμα σε κτηματογραφημένες περιοχές είναι το πρώτο δικαιολογητικό για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης , που τις περισσότερες φορές δεν είναι προς το συμφέρον του φορολογούμενου .

2. Η εμφάνιση ιδιοκτήτη ως «αγνώστου» στο κτηματολόγιο σημαίνει και πιθανή καταχώρηση του αντίστοιχου ποσοστού προς το δημόσιο.

3. Η εφορία έχει άμεση πρόσβαση στους κτηματολογικούς χάρτες και στις κτηματολογικές πληροφορίες για έναν ορθό έλεγχο.

Στον Ν. Χανιών οι ήδη κτηματογραφημένες περιοχές είναι οι :

 1. Κουνουπιδιανών.
 2. Μουρνιών.
 3. Νέας Κυδωνίας.
 4. Νεροκούρου.
 5. Περιβολίων (Κυδωνίας)
 6. Σούδας.
 7. Χανίων

Στον Ν.Ρεθύμνου οι ήδη κτηματογραφημένες περιοχές είναι οι :

 1. Άδελε.
 2. Αργυρουπόλεως.
 3. Αρμένων.
 4. Ατσιπόπουλο
 5. Γεράνι
 6. Επισκοπή. (Ρεθύμνου)
 7. Μαρουλάς.
 8. Πρασιές.
 9. Πρινές.
 10. Ρεθύμνου.
 11. Ρουσσοσπιτιού.
 12. Χρομοναστηριού.

Στον Ν.Ηρακλείου και στον Ν.Λασιθίου μεγάλο μέρος του νομού είναι υπό διαδικασία κτηματογράφησης μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019. Δείτε σχετικό άρθρο στην ενότητα φορολογική ενημέρωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.