Το κοινωνικό μέρισμα είναι ένα φορολογικό επίδομα των τελευταίων χρόνων το οποίο έχει έκτακτο χαρακτήρα φορολογικού βοηθήματος χωρίς σταθερές προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια , και μέχρι τώρα χορηγείται τέλος του έτους τον μήνα Δεκέμβριο.
Σημαντικά σημεία για το φορολογικό έτος 2018.
1. Οι φιλοξενούμενοι δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση ξεχωριστά ,παρά μόνο μαζί με τον ενήλικα που τους φιλοξενεί συναθροίζοντας έτσι όλα τα εισοδήματα.
2. Λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης 2017.
3. Συμπεριλαμβάνονται τέκνα γεννημένα μετά την 31.12.2017 .
4. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα πραγματικά και τεκμαρτά. (επιδόματα ΟΑΕΔ , εργόσημα κλπ.) (κλίμακες βλέπεται στον παρακάτω πίνακα).
5. Η αξία της αντικειμενικής περιουσίας πρέπει να μην ξεπερνάει τις 125.000 ευρώ για μονομελή οικογένεια , προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και να μην ξεπερνάει τις 185.000 ευρώ (με βάσει τις πράξεις προσδιορισμού φόρου που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/10/2018)
6. Άνεργοι που έχουν συμπληρώσει 6 συνεχόμενους μήνες και άνω μέχρι και τις 30/11/208 το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από τις 9000 ευρώ.
7. Απαιτείται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων 5ετίας
8. Σε περίπτωση αδυναμίας αντιστοίχησης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ απαιτείται η παρουσία σε ΚΕΠ για επαλήθευση των στοιχείων.
9. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση ενός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ.