Βραχυχρόνιες Μισθώσεις ορίζονται οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων .

Για αυτή την κατηγορία μισθωμάτων θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Επιλογή του Διαχειριστή του ακινήτου , εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης / επικαρπωτής /υπεκμισθωτής  ή τρίτος.
  2. Μισθωτήριο υπεκμίσθωσης αν διαχειριστής είναι κάποιος τρίτος.
  3. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για λήψη αριθμού μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ) για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου χωριστά.
  4. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή.
  5.  Επιμερισμός μισθωμάτων ανά συνδικαιούχους (εφόσον υπάρχουν).
  6. Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε άγνωστους δικαιούχους εισοδήματος. (εφόσον υπάρχουν).
  7. Οριστικοποίηση μητρώου 28 Φεβρουαρίου του εκάστοτε φορολογικού έτους.
  8. Αποτύπωση των μισθωμάτων στην Φορολογική Δήλωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.