Η μόνη ενεργή ρύθμιση οφειλών για ρύθμιση οφειλών Δ.Ο.Υ. είναι η Πάγια Ρύθμιση των 12 δόσεων (ή 24 δόσεων (ειδικές κατηγορίες φόρων)).

Μέσω της ρύθμισης οφειλών σε Δ.Ο.Υ. οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών τους αυτών, ακόμη και αυτές που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και την έχασαν ,  η οποία προέβλεπε αυστηρές διαδικασίες στην περίπτωση καθυστέρησης στην αποπληρωμή μίας δόσης. Στη ρύθμιση των 12 δόσεων μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές των φορολογούμενων όπως φόροι κληρονομιάς αλλά και ο ΦΠΑ.

Με την υποβολή της αίτησης στο taxisnet εκδίδεται ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής και πληρώνεται η δόση στην τράπεζα.

Σημαντικά σημεία :

1.Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία.

2. Η πρώτη δόση πληρώνεται στην Τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην Τράπεζα

3. Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3 εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα ΤΡΟ εντός 3 εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.

4. Μπορείτε να αποφύγετε μέτρα κατάσχεσης , δηλώνοντας ακατάσχετο λογαριασμό.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης ρύθμισης, μπορείτε να εκτυπώσετε τις ταυτότητες πληρωμής των οφειλών σας και να πληρώνετε όσο μπορείτε , όποτε μπορείτε , χωρίς να κατοχυρώνεστε από πιθανή κατάσχεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.