Η τακτοποίηση αυθαιρέτων (πλέον με τον Ν.4495/2017) μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την φορολόγηση των ακινήτων και τον ΕΝΦΙΑ.

Καμία συμβολαιογραφική πράξη πέρα από την αποδοχή κληρονομιάς δεν μπορεί να γίνει χωρίς βεβαίωση νομιμότητας από τον μηχανικό. Συνεπώς οποιαδήποτε αυθαιρεσία εντοπιστεί κατά την διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ενταχθεί στον τελευταίο νόμο τακτοποιήσεων και να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενο ήδη από την 01.01.2014 ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής στον νόμο.

Οι σημαντικότερες αυθαιρεσίες που επηρεάζουν την αποτύπωση στον ΕΝΦΙΑ είναι οι παρακάτω:

α. Τακτοποίηση και κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης.

β. Αλλαγή χρήσης – (από κατάστημα σε κατοικία , κατοικία σε αποθήκη κ.λ.π.)

γ. Έτος κατασκευής σε περίπτωση έλλειψης οικοδομικής άδειας.

δ. Ύπαρξη εσωτερικής ενιαίας λειτουργικής κλίμακας επί του ακινήτου. (μεζονέτα).

Ο φορολογούμενος, δεν υποχρεούται να αναγράψει στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του για τα έτη 2013 και προηγούμενα έτη, τα αυθαίρετα κτίσματα και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, οι οποίες νομιμοποιηθήκαν με το ν. 4495/2017.

Τα αυθαίρετα κτίσματα και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) από το έτος 2014, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών.

Στις περιπτώσεις όμως, κατά τις οποίες έχει αναγραφεί το νομιμοποιημένο κτίσμα, έστω και αν δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και πριν το έτος 2014, αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.