1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα.

2. Ο φορολογικός εκπρόσωπος είναι το πρόσωπο -ταχυδρόμος- μεταξύ κατοίκου εξωτερικού και ελληνικής εφορίας που μεσολαβεί για την ενημέρωση του φορολογούμενου κατοίκου εξωτερικού, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του και για την παραλαβή των φορολογικών του εγγράφων.

3.Oυδεμία ευθύνη φέρει ο φορολογικός εκπρόσωπος για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης εύρεσης φορολογικού σας εκπροσώπου.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.