Παλαιά μισθωτήρια (πριν από το 2014 που «άνοιξε» η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης στο internet) δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά, αφού έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε Δ.Ο.Υ.

Για νέες μισθώσεις από 01.01.2014 ή τροποποιητικές των ήδη υπαρχουσών μισθώσεων οι οποίες αφορούν:

α) αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) επαγγελματικές/εμπορικές
γ) τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μέχρι τρείς μήνες)
δ) αγροτικές/γεωργικές
ε) παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)

απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή και γνωστοποίηση των όρων της μίσθωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου , ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.