Η φορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα συμμετέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στα φορολογικά έσοδα του κράτους πέρα από κάθε άλλη κατηγορία.

Για αυτό τον λόγο η αποτύπωση και η ορθή φορολόγηση είναι ένα από σημαντικότερα ζητήματα.  Οι επαναλαμβανόμενοι φόροι στην ακίνητη περιουσία καθιστά ένα από τα ισχυρότερα εισπρακτικά μέσα φόρων και μια δυσμενή επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Μερικοί από τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω:

 1. Ο ΕΝΦΙΑ.
 2. Ο συμπληρωματικός φόρος ακινήτων.
 3. Ο φόρος κληρονομιάς των ακινήτων.
 4. Ο φόρος γονικής παροχής των ακινήτων.
 5. Ο φόρος δωρεάς ακινήτου.
 6. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές.
 7. Ο φόρος χρησικτησίας ακινήτων υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.
 8. Ο φόρος ανταλλαγής συνένωσης οικοπέδων υπολογίζεται με 1,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 9. Ο φόρος διανομής , αφορά συνένωση περιουσίας από έναν συνιδιοκτήτη ακινήτου και υπολογίζεται με συντελεστή 0,75% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 10. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αγοραπωλησίες ακινήτων πάνω στην αντικειμενική αξία των ακινήτων.
 11. Ο δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης.
 12. Η εισφορά σε γή και χρήμα κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως.
 13. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η.
 14. Το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας , το οποίο εμφανίζεται στην ετήσια φορολογική δήλωση.
 15. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μισθώματα , το οποίο υπολογίζεται με το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 16. Τα τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζεται με βάσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
 17. Τα τέλη μεταγραφής συμβολαίων.
 18. Τα τέλη εγγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 19. Τα πρόστιμα αυθαιρέτων που υπολογίζονται με βάσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.