Όταν ένας Έλληνας ή ξένος υπήκοος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή της αλλοδαπής με πηγές εισοδήματος, κινητή ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή αντίστοιχα τίθεται το θέμα σε ποια χώρα θα φορολογηθεί το παγκόσμιο εισόδημα του;

Σήμερα η χώρα μας διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου, το οποίο αποτυπώνεται στα κείμενα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας που έχουν συναφθεί με άλλα Κράτη.

Κάθε ΣΑΔΦ αποτελεί το προϊόν μιας διμερούς διαπραγματευτικής διαδικασίας, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ των άλλων, και στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος, της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής των Συμβαλλομένων Κρατών. Η ξεχωριστή αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να διαφοροποιείται, σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, των παροχών και των παρόμοιων αμοιβών που λαμβάνουν κάτοικοι του ενός Κράτους από πηγές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Στις  Δ.Σ.Α.Δ.Φ. υπάρχουν δύο συμβαλλόμενα μέρη:
• Το  ΚΡΑΤΟΣ ΠΗΓΗΣ, δηλαδή το κράτος στο οποίο δημιουργείται, παράγεται το εισόδημα.
• Το ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ, δηλαδή το κράτος στο οποίο έχει την φορολογική του κατοικία ο φορολογούμενος.

 1. Η ομοιότητα στην θεματολογία της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. φαίνεται παρακάτω στα 31 άρθρα του πρότυπου της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, δηλαδή:
  *    άρθρο  1  σε ποια πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις
  *    άρθρο  2  φόροι που καλύπτονται με την ΔΣΑΔΦ
  *    άρθρο  3  γενικοί ορισμοί της διμερούς σύμβασης
  *    άρθρο  4  κάτοικος
  *    άρθρο  5   μόνιμη εγκατάσταση
  *    άρθρο  6   εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  *    άρθρο  7   κέρδη επιχειρήσεων
  *    άρθρο  8   ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
  *    άρθρο  9   συνδεδεμένες επιχειρήσεις
  *    άρθρο 10   μερίσματα
  *    άρθρο 11   εισοδήματα από τόκους
  *    άρθρο 12   δικαιώματα
  *    άρθρο 13   ωφέλεια  από  κεφάλαιο
  *    άρθρο 14   μη εξαρτημένες προσωπικές εργασίες
  *    άρθρο 15   εξαρτημένες προσωπικές εργασίες
  *    άρθρο 16   αμοιβές διευθυντών
  *    άρθρο 17   καλλιτέχνες και αθλητές
  *    άρθρο 18   συντάξεις
  *    άρθρο 19   κυβερνητικές υπηρεσίες
  *    άρθρο 20   σπουδαστές
  *    άρθρο 21   άλλα εισοδήματα
  *    άρθρο 22   κεφάλαιο
  *    άρθρο 23Α μέθοδος εξαίρεσης
  *    άρθρο 23Β μέθοδος πίστωσης
  *    άρθρο 24   απαγόρευση διακρίσεων
  *    άρθρο 25   διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας
  *    άρθρο 26   ανταλλαγή πληροφοριών
  *    άρθρο 27   αμοιβαία βοήθεια για είσπραξη του φόρου
  *    άρθρο 28   μέλη διπλωματικών αποστολών
  *    άρθρο 29   επέκταση σε άλλα εδάφη
  *    άρθρο 30   θέση σε ισχύ τής Σύμβασης
  *    άρθρο 31   λήξη τής ισχύος τής Σύμβασης
 2.  Με ποια κράτη η Ελλάδα έχει υπογράψει Δ.Σ.Α.Δ.Φ.:

* Άγιος Μαρίνος 1/1/2015  Σύμβαση
* Αζερμπαϊτζάν 1.1/2011 Σύμβαση
* Αίγυπτος 1.1.2007 Σύμβαση
* Αλβανία 1.1.2001 Σύμβαση
* Αρμενία 1.1.2003 Σύμβαση
* Αυστρία 1.1.2010 Σύμβαση
* Βέλγιο 1.1.2005 Σύμβαση
* Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1.1.2010 Σύμβαση
* Βουλγαρία 1.1.2002 Σύμβαση
* Γαλλία 31.1.1965 Σύμβαση
* Γερμανία 1.1.1965 Σύμβαση
* Γεωργία 1.1.2003 Σύμβαση
* Δανία 1.1.1992 Σύμβαση
* Ελβετία 1.1.1986      Σύμβαση 1      Σύμβαση 2   Σύμβαση 3
* Εσθονία 1.1.2009  Σύμβαση
* Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1.1.2014 Σύμβαση
* Ηνωμένο Βασίλειο 1.1.1951 Σύμβαση
* Ηνωμένες Πολιτείες 30.12.1953 Σύμβαση
* Ινδία 1.1.1994 Σύμβαση
* Ιρλανδία 1.1.2005 Σύμβαση
* Ισλανδία 1.1.2009 Σύμβαση
* Ισπανία 1.1.2003 Σύμβαση
* Ισραήλ 1.1.1999 Σύμβαση
* Ιταλία 1.1.1984 Σύμβαση
* Καναδάς 1.1.2011    Σύμβαση 1   Σύμβαση 2
* Κατάρ 1.1.2011 Σύμβαση
* Κάτω Χώρες (Ολλανδία) 1.1.1981 Σύμβαση
* Κίνα 1.1.2006 Σύμβαση
* Κορέα 1.1.1999 Σύμβαση
* Κουβέιτ 1.1.2006 Σύμβαση
* Κροατία 1.1.1999 Σύμβαση
* Κύπρος 1.1.1967 Σύμβαση
* Λετονία 1.1.2006 Σύμβαση
* Λιθουανία 1.1.2006 Σύμβαση
* Λουξεμβούργο 1.1.1999 Σύμβαση
* Μάλτα 1.1.2009 Σύμβαση
* Μαρόκο 1.1.2011 Σύμβαση
* Μεξικό 1.1.2006 Σύμβαση
* Μολδαβία 1.1.2006 Σύμβαση
* Ν.Αφρική 1.1.2004 Σύμβαση
* Νορβηγία 1.1.1992 Σύμβαση
* Ουγγαρία 1.1.1985 Σύμβαση
* Ουζμπεκιστάν 1.1.1999 Σύμβαση
* Ουκρανία 1.1.2004 Σύμβαση
* Πολωνία 1.1.1991 Σύμβαση
* Πορτογαλία 1.1.2003 Σύμβαση
* Ρουμανία 1.1.1996 Σύμβαση
* Ρωσία 1.1.2008 Σύμβαση
* Σαουδική Αραβία 1.1.2011 Σύμβαση
* Σερβία 1.1.2011 Σύμβαση
* Σλοβακία 1.1.1990 Σύμβαση
* Σλοβενία 1.1.2004 Σύμβαση
* Σουηδία 1.1.1964 Σύμβαση
* Τουρκία 1.1.2005 Σύμβαση
* Τσεχία 1.1.1990 Σύμβαση
* Τυνησία 1.1.2011 Σύμβαση
* Φιλανδία 1.1.1982 Σύμβαση

3. Τα ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ για το φορολογικό έτος 2017

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:

α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.

η λίστα με τα μη συνεργαζόμενα κράτη δημοσιεύεται κάθε χρόνο στις αρχές του έτους από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Τα μη συνεργάσιμα κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το έτος 2017 είναι τα εξής:

1 Αγία Λουκία St. Lucia έως 28/02/2017
2 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
3 Βανουάτου Vanuatu
4 Γουατεμάλα Guatemala έως 30/09/2017
5 Γρενάδα Grenada
6 Λιβερία Liberia
7 Λίβανος Lebanon έως 31/08/2017
8 Μαλαισία Malaysia έως 30/04/2017
9 Μπαχάμες Bahamas
10 Μπαχρέιν Bahrain
11 Μπρουνέι Brunei
12 Μονακό Monaco έως 31/03/2017
13 Νήσοι Κούκ Cook Islands έως 31/08/2017
14 Νήσοι Μάρσαλ Marhsall Islands έως 31/03/2017
15 Ντομίνικα Dominica
16 Παναμάς Panama έως 30/06/2017
17 Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ US Virgin Islands
18 ΠΓΔΜ FYROM
19 Φιλιππίνες Philippines
20 Χόνγκ Κόνγκ Hong Kong4. Τα ΚΡΑΤΗ με ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για το φορολογικό έτος 2017

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:

α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή

β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 50% του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα. 

Για την τελευταία χρονιά αυτά τα κράτη είναι τα παρακάτω:

1 Άγιος Ευστάθιος St Eustatius
2 Άγιος Μαρίνος San Marino
3 Αλβανία Albania
4 Ανδόρα Andorra
5 Ανγκουίλα Anguilla
6 Βανουάτου Vanuatu
7 Βερμούδες Bermuda
8 Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia-Herzegovina
9 Βουλγαρία Bulgaria
10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
11 Γιβραλτάρ Gibraltar
12 Γκέρνσεϋ Guernsey
13 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates
14 Ιορδανία Hashemite Kingdom of Jordan
15 Ιρλανδία Ireland
16 Κατάρ Qatar
17 Κόσσοβο Kosovo
18 Κύπρος Cyprus
19 Λίχτενσταϊν Liechtenstein
20 Μακάο Macau
21 Μαλδίβες Republic of Maldives
22 Μαυροβούνιο Montenegro
23 Μολδαβία Republic of Moldova
24 Μονακό Monaco
25 Μονσεράτ Montserrat
26 Μπαχάμες the Bahamas
27 Μπαχρέϊν Bahrain
28 Μπελίζ Belize
29 Μποναίρ Bonaire
30 Ναουρού Nauru
31 Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands
32 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
33 Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos
34 Νήσος του Μάν Isle of Man
35 Ουζμπεκιστάν Uzbekistan
36 Ομάν Oman
37 Ουγγαρία Hungary
38 Παραγουάη Paraguay
39 ΠΓΔΜ FYROM
40 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
41 Σεϋχέλλες Seychelles
42 Σρι – Λάνκα Sri Lanka
43 Τζέρσεϋ Jersey


Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας για εξατομικευμένες πληροφορίες.