1. Αντικείμενο δασικών χαρτών:

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

2. Πώς γίνεται η διαδικασία χαρακτηρισμού;

Η οριοθέτηση και καταγραφή των υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων συνίσταται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάστησης, που καλύπτει μια έκταση, μέσω της ερμηνείας αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης, επαληθευόμενης επί τους εδάφους.

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2010) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω καταστάσεις:

 • εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές
 • εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
 • εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

3.Πώς μπορείτε να δείτε αν η έκταση σας είναι δασική;

 • Στην ιστοσελίδα του ελληνικού κτηματολογίου επιλέγοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες .

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Από εκεί ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στην

αεροφωτογραφία ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του.

4. Τί γίνεται αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το ακίνητο σας;

Μπορείτε να απευθυνθείτε για δωρεάν βοήθεια στα Σημεία Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) , δασαρχεία.

Βρείτε το ΣΥΑΔΧ της περιοχής σας στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ΣΥΑΔΧ

5.Τι γίνεται αν μία μη δασική ιδιοκτησία εμφανίζεται μέσα στα όρια αναδασωτέας περιοχής;

Οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν στο δασαρχείο, ώστε να ζητήσουν την τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης.

6.Πως γίνεται η υποβολή αντιρρήσεων;

Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας του κτηματολογίου ηλεκτρονικά. Ο πολίτης οφείλει να πληρεί 3 βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή της αντίρρησης:

Α) Να συμπληρώσει πληροφοριακά στοιχεία για εκείνον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα .

Β) Να συμπληρώσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες με βάσει το σύστημα ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών που περικλείει το γεωτεμάχιο για το οποίο αμφισβητείται ο δασικός χάρτης.

Γ) Να πληρώσει ένα ειδικό τέλος το οποίο κυμαίνετε από 10€ έως και 3300€ , ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που εμφανίζεται ως δασική.

7. Ποια είναι τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν κατά την υποβολή των αντιρρήσεων;

Α) Το ηλεκτρικό αντίγραφο της αντίρρησης υπογεγραμμένο.

Β) Έντυπα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον (απλές φωτοτυπίες)

 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα .
 • Δικαστικές αποφάσεις.
 • Παραχωρητήρια.
 • Πράξεις τακτοποίησης.
 • Αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια μεταγραμμένα στο Υποθηκοφυλάκειο .

Γ) Αντίγραφο ταυτότητας.

Δ) Αντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο ότι «έχω έννομο συμφέρον επί της υπό χαρακτηρισμό έκτασης» , σητν οποία και να δικαιολογείτε το έννομο συμφέρον αυτό.

8. Αν η προθεσμία λήξει, μπορεί ένας πολίτης εκ των υστέρων να υποβάλει αντίρρηση;

Σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων εντός της προθεσμίας, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση και τροπολογία. Όλη η διαδικασία γίνεται για μια φορά και δεν θα υπάρξει άλλη δεύτερη ευκαιρία είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

9. Τι γίνεται αν σε ένα οικόπεδο που εμφανίζεται ως δασικό  έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια;

Εφόσον είναι νόμιμη, η οικοδομική άδεια είναι ισχυρή και δεν αναιρείται. Πρέπει όμως να τροποποιηθεί ο χάρτης οπότε να υποβληθεί ατελώς η αντίρρηση.