Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 22/12/2022 με το αντικείμενο , τον σκοπό και τους δικαιούχους του Προγράμματος «Σπίτι μου» , το οποίο ανέρχεται να υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023. 1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου», με το οποίο παρέχονται χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια προς τους δικαιούχους της παρ. 2 με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόγραμμα Ανακαινίζω -Νοικιάζω

To Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 22/12/2022 , με χρόνο υλοποίησης το πρώτο τρίμηνο του 2023. 1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοί- κησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον: α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%), β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης