Τέλη Κυκλοφορίας 2023

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023 με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής το Σάββατο 31/12/2022 Τα τέλη κυκλοφορίας προκαταβάλλονται κατά το προηγούμενο έτος , του έτους στο οποίο αφορούν. Ύψος καταβολής των τελών κυκλοφορίας για οχήματα με άδεια κυκλοφορίας έως το 2010 Για τα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας από 01/11/2010 έως και 31/12/2020 τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα : Για τα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας από 01/01/2021 το ύψος των τελών κυμαίνεται από 0€ έως 2,82€ Τρόποι πληρωμής τελών κυκλοφορίας Μπορείτε να εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας ηλεκτρονικά μέσα από το taxis , είτε με τους κωδικούς σας , είτε χωρίς αυτούς αρκεί να πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς. 1.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη 2.Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 3. Αντίγραφο εντύπου αποδοχής κληρονομιάς κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 4. Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ» 5.Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα) 6. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει (οχημα ανω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής) Σε περίπτωση που το όχημα θα πάει για καταστροφή , δεν απαιτείται ΚΤΕΟ. Απαιτείται η συμπλήρωση… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κατάθεση Πινακίδων Αυτοκινήτου , Δικύκλου ή Φ.Ι.Χ.

Κατάθεση πινακίδων Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του Δεκεμβρίου ή της ημερομηνίας παράτασης που δίνεται από το υπουργείο κάθε χρόνο , είναι και η προθεσμία κατάθεσης των πινακίδων και θέτοντας το όχημα τους σε ακινησία. Όσοι υποβάλλουν δηλώσεις ακινησίας και καταθέσουν πινακίδες θα αποφύγουν την πληρωμή των τελών του 2020, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρώνουν οι κάτοχοι Ι.Χ. κυβισμού 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ για διάστημα ενός χρόνου. α) Εκούσια ακινησία Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση Τελών Κυκλοφορίας και ειδικά Ερωτήματα

Υπενθυμίζεται ότι : 1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, που έληγε την 31-12-2019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 15-1-2020. 2.  Σε διαφορετική περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής συνεπάγεται πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Αναλυτικά καταβάλλεται: Ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ. Το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο. 0 ευρώ, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ. 3. Όσοι υποβάλουν δηλώσεις ακινησίας και καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2019 θα αποφύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγραφή τελών κυκλοφορίας παλαιών επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004

Ποιοι μπορούν να διαγράψουν τέλη κυκλοφορίας; Αίτηση διαγραφής δύναται να υποβληθεί από κληρονόμους, µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς, για κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004. Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων για επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους. Διαδικασία Οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το μηχανολογικό, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχημάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ. Στην συνέχεια στον… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης