Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς.

1.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη

2.Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

3. Αντίγραφο εντύπου αποδοχής κληρονομιάς κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, η φράση «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ»

5.Βεβαίωση τελών από την εφορία (τμήμα αυτοκινήτων) για όλα τα έτη που είχε ο ιδιοκτήτης το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα – ένα)

6. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει (οχημα ανω των 4 ετών και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισαγωγής)

Σε περίπτωση που το όχημα θα πάει για καταστροφή , δεν απαιτείται ΚΤΕΟ. Απαιτείται η συμπλήρωση υπέυθυνης δήλωσης μη κυκλοφορίας από τους κληρονόμους. Με το κείμενο :

» Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας __________________ δεν θα κυκλοφορήσει και θα παραδοθεί σε Εταιρία ανακλύκλωσης οχημάτων.»

7.Ποσό παραβόλου – 75€ για ΙΧ αυτοκίνητο και 9€ για μοτοσυσκλέτα

8. Στην περίπτωση μοτοποδηλάτου 50cc, η μεταβίβαση γίνεται στο Αστυνομικό Τμήμα του πωλητή, με τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου απο την Αστυνομία και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.