1.Πότε γίνεται η αίτηση για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας;

Οι φορολογούμενοι που διέμεναν στο εξωτερικό για παραπάνω από 183 ημέρες και επιθυμούν να μεταβάλουν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενων οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2020.

2. Πότε προσκομίζονται τα δικαιολογητικά για την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας;

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

3.Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;

Α. Δικαιολογητικά από την χώρα διαμονής του.

  • α) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
  • β) Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξης ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ, όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), ή
  • γ) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή ελλείψει εκκαθάρισης,
  • δ) αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, ή τέλος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή
  • ε) βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Όλα τα έντυπα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική και να έχουν apostille- σφραγίδα της Χάγης. Είναι λίγες οι χώρες που δεν απαιτείται η σφραγίδα της Χάγης.

Β. Δικαιολογητικά στην Ελλάδα

α) Πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση για το ποιόν επιθυμεί να δηλωθεί ως φορολογικός του εκπρόσωπος στην Ελλάδα.

β) Πληρεξούσιο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογικό του εκπρόσωπο ότι επιθυμεί να δηλωθεί από την πλευρά του.

γ) Υπεύθυνη δήλωση προς το λογιστικό μας γραφείο για την διεκπαιρέωση των εργασιών.

Γ. Οπωσδήποτε ανάλογα με το πόσο «πίσω» σε έτη επιθυμεί ο φορολογούμενος να δείξει ότι μένει στην χώρα αυτή απαιτείται να έχουν και αναδρομική ισχύ τα έγγραφα που θα βγάλει.

4. Ποιός θεωρείται κάτοικος εξωτερικού;

Για την εφορία κάτοικος εξωτερικού είναι εκείνος ο οποίος:

α) διέμενε στο εξωτερικό για παραπάνω 183 ημέρες ,

β) έχει το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων στο εξωτερικό ,

γ) και ο οποίος έχει δηλωθεί στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. ως φορολογικός κάτοικος της χώρας που διαμένει.

Η ημερομηνία που αρχίζει κάποιος να θεωρείτε κάτοικος εξωτερικού είναι η ημερομηνία μεταβολής στην Δ.Ο.Υ.

Μπορεί να γίνει μεταβολή με αναδρομική ημερομηνία αρκεί να μπορεί να αποδειχθεί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

5. Η μεταβολή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού;

α) Όχι η Δ.Ο.Υ. που θα γίνει η μεταβολή είναι σε εκείνη που άνηκε ο φορολογικός κάτοικος από την τελευταία του κατοικία στην Ελλάδα.
* Ρωτήστε μας και για τις εξαιρέσεις.
β) Η Δ.Ο.Υ. που θα ανήκει μετά θα είναι η Δ.Ο.Υ του φορολογικού του εκπροσώπου.
6. Γιατί πρέπει να αλλάξει ένας πραγματικά διαμένων στο εξωτερικό την φορολογική του κατοικία στην χώρα διαμονής του;
α) Για να μην τον φορολογήσουν στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του.
β) Για να μην του ζητηθεί να δικαιολογήσει την προέλευση του εισοδήματος του μέσω της τράπεζας.
γ) Για να μην ελεγχθεί από την φορολογική αρχή για τα εισερχόμενα εμβάσματα.
Οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουμε στο γραφείο μας εξυπηρετούνται και ενημερώνονται μέσω e-mail για ότι τους αφορά και τους απασχολεί.
Περισσότερες πληροφορίες :
Μιχελιδάκη 6 , Χανιά ,
Τηλ.: 2821 0 28088 / 6986860406
gewmato@gmail.com