Κλίμακα φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000 0% 0 150.000 1
150.000 1% 1.500 300.000 1.500
300.000 5% 15.000 600.000 16.500
Υπερβάλλον 10%

Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.
Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 0% 0 30.000 0
70.000 5% 3.500 100.000 3.500
200.000 10% 20.000 300.00 23.500
Υπερβάλλον 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40%

Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά – κληρονομιά – δωρεά

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο Ποσό
Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.
Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και την αντιπαροχή 24,00%
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3,00%
Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,50%
Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3,00%
Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή) 15,00%

Αφήστε μια απάντηση