1. Επηρεάζει η σύνταξη του δασικού χάρτη τις εγγραφές στο κτηματολόγιο;

Ναι. Ο δασικός χάρτης προσδιορίζει χρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, όταν κυρωθούν,  σε μεγάλο τους τμήμα καθορίζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εάν δηλαδή αποτελείται από δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Από αυτήν την άποψη επηρεάζουν τις εγγραφές του κτηματολογίου, το οποίο ως αντικείμενο έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

2. Θα πρέπει να ενημερωθώ για τις προβλέψεις του Δασικού Χάρτη κατά την διαδικασία εγγραφής μου στο κτηματολόγιο;

Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και η διαδικασία καταγραφής στο κτηματολόγιο είναι δύο ξεχωριστές και διαφορετικές διαδικασίες.

Όμως κάποιος που έχει ένα ακίνητο το δηλώνει στο κτηματολόγιο και εάν αυτό εμπλέκεται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη  , οι οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί θα πρέπει να εξετάσει εάν συμφωνεί με τις χρήσεις (πχ αγρός, δάσος, χορτολιβαδικό κλπ) που του αποδίδεται και που μπορεί έμμεσα να επηρεάσει και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

Εάν διαφωνεί θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, αντιρρήσεις ή ενστάση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε κάποιες περιοχές υπό κτηματογράφηση συμπίπτει σαν περίοδο με εκείνη της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

3. Για ποιες περιοχές στον Ν.Χανίων έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες;

Στους ΟΤΑ:

  • Γάυδου
  • Νέας Κυδωνίας
  • Κουνουπιδιανών
  • Μουρνιών
  • Νεροκούρου
  • Περιβολίων (Κυδωνίας)
  • Σούδας
  • Χανίων.

 

 

 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ποιες περιοχές είναι αναρτημένες στους δασικούς χάρτες και αν η ιδιοκτησία σας περιλαμβάνεται σε αυτές. Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας.