Από Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022,είναι διαθέσιμο το ειδικό έντυπο «Γονική Άδεια» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη συμπλήρωσή του από τους εργοδότες

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα, από την, Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αναφορικά με την επιδότηση της γονικής άδειας του νόμου 4808/2021 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να αιτηθούν επίδομα γονικής άδειας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αρκεί να απασχολούνται επί ένα έτος στον ίδιο εργοδότη. 
Μετά την υποβολή της αίτησης  και την ανάρτηση από τον εργοδότη στην εφαρμογή «ΕΡΓΑΝΗ» του ειδικού εντύπου «Γονική Άδεια», το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό  λογαριασμό των δικαιούχων γονέων.
Η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό.

Διευκρινίζεται ότι:

στην περίπτωση περισσοτέρων παιδιών, οι γονείς δικαιούνται άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το  προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

αν έχει ήδη ληφθεί άδεια με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, οι γονείς δικαιούνται  το επίδομα της γονικής άδειας.

ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου φορέα ασφάλισης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

έπειτα από αίτηση, η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του επιδόματος γονικής άδειας.