Κτηματολόγιο και Ειδικές Περιπτώσεις Κτηματογράφησης ( Έκτακτη Χρησικτησία , Κληρονομία κ.λ.π.)

Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο; Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι : Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π. Υποθήκη /προσημείωση Αγωγή και ανακοπή Κατάσχεση Μακροχρόνια μίσθωση Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Μεταλλειοκτησία Μεταφορά συντελεστής δόμησης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κτηματολόγιο: Νομοί και Ημερομηνίες προθεσμιών.

Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο; Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι : Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π. Υποθήκη /προσημείωση Αγωγή και ανακοπή Κατάσχεση Μακροχρόνια μίσθωση Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Μεταλλειοκτησία Μεταφορά συντελεστής δόμησης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης