Σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του Ν.4472/2017 , προβλέπεται ότι για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 01/01/2020 και μετά θα υπάρχει:

α) Μείωση στην έκπτωση του φόρου εισοδήματος κατά 650€.

β) Μείωση στην κλίμακα φόρου εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι 20.000€ από 22% σε 20%

 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του αφορολόγητου ορίου ως εξής:

α) από τα 8.636,36 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 22%) στα 6.250 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.250 ευρώ / ελάχιστος συντελεστής φόρου 20%), για τους άγαμους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

β) από τα 8.863,63 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / 22%) στα 6.500 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.300 ευρώ / 20%), για τους άγαμους ή τους έγγαμους με ένα προστατευόμενο τέκνο.

γ) από τα 9.090,91 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ / 22%) στα 6.750 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.350 ευρώ / 20%), για τους άγαμους ή τους έγγαμους με δύο προστατευόμενα τέκνα.

δ)από 9.545,45 ευρώ (μέχρι 31/12/2019 έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ / 22%) στα 7.250 ευρώ (έκπτωση φόρου 1.450 ευρώ / 20%), για τους άγαμους ή τους έγγαμους με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

 

Παράλληλα με την μείωση του αφορολόγητου θα υπάρξει και μείωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς επίσης και μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με κατάργηση ως προς αυτή στην φορολόγηση των εισοδημάτων για ποσά έως και 30.000€

Η Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για τα εισοδήματα από 01/01/2020 θα διαμορφωθεί ως εξής : 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα)

Εισόδημα από (ευρώ)

Εισόδημα έως (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής

0

20.000

20%

20.000,01

30.000

29%

30.000,01

40.000

37%

>=40.000,01

45%

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από 01/01/2020 θα διαμορφωθεί ως εξής : :

 

Εισόδημα από (ευρώ)

Εισόδημα από (ευρώ)

Συντελεστής

0

30.000

0%

30.000,01

40.000

2,00%

40.000,01

65.000

5,00%

65.000,01

220.000

9,00%

> 220.000

10,00%

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω και χωρίς τροποποίηση των έως τώρα δεδομένων θα υπάρχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι χαμηλό-εισοδηματίες μέχρι και 21.500€ και να επωφεληθούν όσοι λαμβάνουν εισοδήματα παραπάνω των 21.500€ .